แจ้งรายละเอียด : บริการที่พัก จัดสัมมนา เช่าสถานที่จัดงานมงคลสมรส ร...

More

  นั่งๆ นอนๆ สัมมนา ที่พนาศรม

 

ห้องคู่เล็ก

ห้อง Triple Room

ห้องประชุมสมาธิ
 

ตลาดน้ำไทรน้อย

วัดไร่ขิง

ตลาดน้ำวัดลำพญา

ตลาดดอนหวาย

ตลาดท่านา นครชัยศรี

พุฑธมณฑล