ห้องพักรวม : Dormitory Room/Share Room
  บรรยากาศ ภายใน พนาศรม

  ทางลัด >ข้อมูลห้อง >ห้องต่าง ๆ ใน พนาศรม >ห้องพัก

รหัส : ห้องรวม 10 ท่าน
ชื่อห้อง : ห้องพักรวม : Dormitory Room/Share Room
คำอธิบาย : ห้องพักรวม เป็นหัองพักขนาดใหญ่ พักได้ 10 ท่าน เป็นห้องสำหรับครอบครัว ขนาดใหญ่
หรือ กลุ่มเพื่อนที่ต้องการมาสังสรรค์ร่วมกัน บรรยากาศรายล้อมด้วยสระบัว
และ ต้นไม้นานาพันธุ์