ห้องคู่เล็ก :
  บรรยากาศ ภายใน พนาศรม

  ทางลัด >ข้อมูลห้อง >ห้องต่าง ๆ ใน พนาศรม >ห้องพัก

รหัส : บ้านเรือล่าง
ชื่อห้อง : ห้องคู่เล็ก :
คำอธิบาย : ห้องคุ่เล็ก เป็นห้องพักขนาดกำลังดี อยู่ในห้องเรือกำปั่นขนาดใหญ่ ภายในห้อง
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำนำ้อุ่นเครื่องปรับอากาศ