พนาศรม รีสอร์ท แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
  บรรยากาศ ภายใน พนาศรม

สถานที่ : พุฑธมณฑล
รายละเอียด : พุทธมณฑล เป็นพระพุทธศาสนสถาน ที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีบริเวณเนื้อที่ทั้งหมด ๒,๕๐๐ ไร่ ณ ตำบลศาลายา อำเภอ นครชัยศรี และตำบลระทึก อำเภอสามพราน ในบริเวณมีการปลูกต้นไม้ นานาชนิด และได้จัดสร้างปูชนียสถาน ที่สำคัญทางพุทธศาสนา อันได้แก่ที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และปฐมเทศนา จำลองไว้ที่พุทธมณฑลนี้ อีกทั้ง ยังมีพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งมีความสูง ๒,๕๐๐ กระเบียด หรือ ๑๓.๗๕ เมตร นามว่า "พระศรีศากยทศพล ญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" ประดิษฐานเป็นศรีสง่า และเป็นที่เคารพสักการบูชาอยู่ด้วย
  Read More